Avaldsnes menighet > Kontakt

Om oss

Visjonen vår er: Avaldsnes menighet ønsker å være et levende, inkluderende fellesskap som gjør mennesker til etterfølgere av Jesus.
I menigheten bor det ca 3.800 medlemmer av Den norske kirke, og Avaldsnes menighet dekker området fra Bø ungdomsskole i nord til Vorrå i sør, og Kvalavåg i vest. Sentralt i menighetens liv er Olavskirken på Avaldsnes, som ble bygget i 1250, og det tidligere bedehuset Karmel som menigheten overtok i 2012 og nå bruker som menighetshus. I menigheten jobber en sokneprest, diakonarbeider, kateket, kantor, administrasjonsleder, kirketjener, barne- og ungdomsarbeider, trosopplæringsmedarbeider. I tillegg har prosten sete på Avaldsnes. Vi har også en rekke frivillige medarbeidere som bidrar i arbeidet med unge, voksne og eldre. På forrige takkefest for de frivillige hadde 140 stykker takket ja til å komme.
Det er gudstjeneste hver søndag i løpet av året, i tillegg til helligdager som skjærtorsdag, langfredag, Kristi himmelfartsdag, 17. mai og olsok. Åtte av gudstjenestene finner sted på Avaldsnes menighetshus - Karmel.

Menigheten støtter tre misjonsprosjekt i henholdsvis Kambodsja, Thailand og Brasil. I tillegg til at disse blir nevnt og bedt for ved hver gudstjeneste, går takkeofferet under gudstjenesten til disse prosjektene flere ganger i året. 

Hvite duer, Norge administrerer Mary Therese og Tor Sven Utviks prosjekt i Kambodsja. Bruk kontonummer 3335.24.79352.

Det norske misjonsselskap driver prosjekt over hele verden. Menigheten støtter spesifikt Anne Storstein Haugs prosjekt i Bangkok i Thailand og teologiutdanningen i Curitiba i Brasil. Begge disse har bankkonto 8220.02.85057, men prosjektnummer må føres på innbetalingene: 64 04 79 (Thailand) og 51 303 (Brasil).

Kontakt

Avaldsnes menighet
Kong Augvalds veg 29, 4299 Avaldsnes
 Postboks 29, 4299 Avaldsnes
52 81 00 01
Send e-post

Karmøy kirkelige fellesråd

Kontaktliste

Kristin Trageton Skofteland

Administrativ leder
 52812060
 47468880
 Send e-post

Johanna Gismervik

BU-arbeider
 52812053
 41243300
 Send e-post

Gro Torunn Hetland Utvik

BU-arbeider
 90197597
 Send e-post

Arnfinn Tobiassen

Kantor
 52812055
 41528810
 Send e-post

Aina Nordtveit

Kirketjener
 90941992
 Send e-post

Annbjørg Utvik Gudmundsen

Menighetspedagog
 48089298
 Send e-post

Ida Kvalevaag

Menighetspedagog
 95832084
 Send e-post

Helge Sylfest Gaard

Prost
 52810001
 95937666
 Send e-post

Lars-Tore Anda

Sokneprest
 52812059
 95144348
 Send e-post